Иглолистен дървен материал

Иглолистни дъски

Естественото дърво е не само красиво и уютно, но и много издръжливо като материал, ако за него се полагат достатъчно грижи. Настилката от дървесина е особено ценна и поради факта, че тя може да бъде обработвана с шкурка и обновявана многократно. Освен това тя остарява красиво, придобивайки естествен старинен вид, който много хора се опитват да постигнат изкуствено

 • 100% качество
 • 100% професионално отношение
Наименование Дължина/м/ Ширина /см/ Дебелина /см/
Игл. дъски чисти 4,00 Над 10 см. 2,5
Кофр.дъски І-во кач. 4,00 8,0:10,0:12,0 2,5
Кофр. дъски ІІ-ро кач. 4,00 8,0:10,0:12,0 2,5
Кофражни дъски I кач. 3,00 8,0:10,0:12,0 2,5
Игл.дъски, сухи б.бор 4,00 свободна 3,0: 7,0
Игл.дъски, сухи смърч 4,00 свободна 3,0:7,0
Игл.дъски б.бор,свежи 3,00:4,00 от 3,0 до 7,0
Игл.дъски смърч,свежи 3,00:4,00 от 3,0 до 7,0
Игл.дъски, сухи б.бор 3,00:4,00 Фиксирани ширини от 3,0 до 7,0
Игл.дъски, сухи смърч 3,00: 4,00 Фиксирани ширини от 3,0 до 7,0

Our Speciality

 • Quality We Ensure

  01

  Roofing whenan unknown printer took tomake type specimen book.

 • Quality We Ensure

  02

  Roofing whenan unknown printer took tomake type specimen book.

 • Quality We Ensure

  03

  Roofing whenan unknown printer took tomake type specimen book.

History

We’r Prodviding Quality
Roofing Services

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type not only five centurie when an unknown printer took a galley of type specimen bookurvived not only five centurie
Contact Form

Need Any Roofing Help?